Vítejte na webu Bydara.cz

Ani internet se neubrání útokům


Počítačový systém Pentagon patří k nejnebezpečnějším na světě, přesto se studentům dokázalo do něj proniknout. Proto velkokapacitní počítače a jejich systémy střeží takzvané Firewalls, které lze srovnat s hradbami. Je to dvou nebo vícestupňový bezpečnostní program, jakýsi filtr prověřující každou informaci, která by chtěla proniknout do chráněné sítě. Pomocí celé řady hesel zabrání počítačovému pirátovi, aby se dostal do systému a zkopíroval, případně pozměnil data nejen v soukromí uživatelů. Navíc filtry, které jsou umístěny před systémem, propustí do sítě pouze určité zprávy.
problémy internetu


Firewall se nakonfiguruje tak, aby se do systému nemohly dostat žádné internetové adresy firem nabízejících sex nebo porno. Tyto „hradby“ se však musí průběžně zkvalitňovat, neboť hackeři jsou poměrně vynalézaví. Jakmile vycítí překonání hradby, mohou napáchat nesmírné škody.
život v matrixu


Existují firmy, které se na tuto činnost ochrany (security checks) specializují. V Německu vznikla instituce CCC (Chaos-Computer-Club), ve které působí experti a počítačoví fandové. Znají nejnovější techniky a novinky, a tudíž i poznají nebezpečí dříve, než vyvstanou pro uživatele nebo dokonce celý podnik problémy. Mnohé komunikační prostředky se časem zneužijí. Stávají se obchodem, některé fenoménem, jiné byly naopak potlačeny. Proto hnutí New Edge přišlo s programem ochrany počítačových sítí ještě před jejich zneužitím.


Masmedia předpřipravují lidem informace. Vytváří si určité situace a užívají k nim slova, která se předkládají účastníkům, sledující TV, PC. Nedovolují jim vytvořit jejich vlastní názor, někteří naopak tuto manipulaci využívají k tomu, aby názory přijali za své a následně je za své i prezentovali. Informace a data společnosti nedovolí odstup. Vtáhnou ji do děje a nepustí.
razítko tajné


Každá chvíle je naplněna vjemem. Člověk se může domnívat, zda je to jeho droga, nebo se umí odpoutat a vrátit se později, jako třeba k odložené knize.