Vítejte na webu Bydara.cz

Strach z lidí

Vznik fobie, jako u jiných, není u každého stejný. Nejsou tedy stanoveny přesné důvody, které za vznikem stojí.
Nejčastěji se její počátek datuje v raném dětstvím, nebov období puberty. Nejvíce se za původ nemoci pokládáovlivňování lidí, s kterými jsou v bezprostřední blízkosti a ke kterým mají vztah. Berou je jako autoritu a respektují je. Nejčastěji to jsou rodiče nebo starší sourozenci.
V několika případech k tomu dochází po sociálně neúspěšné situaci, kdy se dotyčný cítil trapně. Za původem tedy stojí buď traumatická situace, anebo s ní dotyčný vyrůstal bez toho, aby si všiml, že vznikla
děvče u kolejí
Jedná se o panický strach z jakékoliv sociálních situací, často zaměňován za stud. Sociální fobie se rozvíjí nejvíce ve věku od 14 do 20 let. Toto období je vývojově pro jedince nejvíc náročné. Vyvíjí se v něm jeho osobnost a jeho názory, proto bývá také obdobím, kdy se dospívající nejvíce stydí. Projevuje se v situaci, kdy nedojde k správné adaptaci. Nejčastěji se objevuje po drobných sociálních neúspěších (například přeřeknutí před dívkou/chlapcem, která/ý se dospívajícímu líbí). Ne příliš často se objevuje po traumatech (výsměch, šikana apod.)
Projevuje se úzkostným strachem z jedné nebo několika situací, jako například konverzace nejčastěji s neznámými lidmi, činností, u které mohou být pozorováni.
Myšlenky, ovládající lidi trpící fobií, jsou negativní a úzkostné. Tito lidé mají často malé sebevědomí a jsou k sobě přehnaně kritičtí. Proto se ocitají v bludném kruhu svých myšlenek a přehnaných představ, které v nich probouzejí úzkost.
holka na lavici
S příznaky souvisí vegetativní nervový systém (jinak autonomní). Systém řídí a reguluje automatické změny v těle. Úloha tohoto systému je udržovat optimální podmínky organismu. Tvoří sliny, vykonává proces trávení, dýchání apod.
Vegetativní nervový systém má dvě složky sympatikus a parasympatikus. Parasympatikus zajišťuje činnosti v klidovém režimu.
Příznaky ovlivňuje sympatikus, který se aktivuje v případě úzkosti. V tomto případě se rozbíhá stresová reakce a dochází k výše zmíněným příznakům. Tělo se připravuje na život ohrožující situaci.